Vyberte stránku

Posláním naší služby je zajistit klientům sociálních služeb to, čeho se jim nedostává

Naší snahou je hledat partnery pro náš projekt

Chceme zajistit tolik chybějící a tolik potřebné služby, které jsou dlouhodobě klientům sociálních služeb nedostupné

Díky získaným finančním prostředkům budeme hradit potřebnou fyzioterapii klientům, kteří ji v Libereckém kraji v pobytových sociálních službách, nejvíce potřebují

Proč jsme tu?

Posláním naší služby je zajistit klientům sociálních služeb to, čeho se jim nedostává, a ne snad proto, že by poskytovatelé nechtěli. 

Služby a péče zdravotně sociálního pomezí jsou potřebné, ale omezuje je nedostatečné systémové ukotvení a financování. Jedná se především o zajištění fyzioterapie pro klienty pobytových sociálních služeb. Pokud se jedná o kvalitu péče, vždy se mluví o různých aspektech této péče, většinou ze složitého povídání málokdy vzejde jednoduché vymezení.

My chceme zajistit tolik chybějící a tolik potřebné služby, které jsou dlouhodobě klientům nedostupné, například i proto, že nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění a zajistit tak kvalitu poskytované sociální služby na nejvyšší úrovni.

Zároveň chceme dle možností naše služby rozšiřovat a již nyní hledáme dobrovolníky. Dobrovolníky z organizací, všechny, kteří by v případě potřeby chtěli pomáhat. Připravujeme školení, které pro Vás bude zdarma a zároveň Vás připraví na situaci, kdy v případě jakékoli epidemie, pandemie budete díky svým znalostem schopni pomáhat v pobytových sociálních službách. Více informací zveřejníme v nejbližší době a budeme se těšit na Váš zájem.

 

Jak a co chceme dělat?

Naší snahou je hledat partnery pro náš projekt. Díky získaným finančním prostředkům budeme hradit potřebnou fyzioterapii klientům, kteří ji v Libereckém kraji v pobytových sociálních službách, případně v dalších zařízeních sociálních služeb, nejvíce potřebují. Zároveň máme uzavřenu předběžnou smlouvy s organizací, která je schopna tyto služby poskytnout – tedy zajistí fyzioterapeutky a fyzioterapeuty. Chceme klientům poskytnout tolik potřebnou fyzioterapii, při které se budou učit znovu chodit (např. klienty po zlomeninách krčku – nejobvyklejší poranění), a získávat ztracenou motoriku (např. po CMP). Hlavně ale budeme klientům zajišťovat péči, pro kterou nejsou v zařízeních sociálních služeb odborníci. Pokud například po úrazu či po pádu, má senior obavy chodit, trpí nejistotou, nestabilitou, je v tu chvíli nejdůležitější nejen laskavý přístup, ale i intervence fyzioterapeuta. Pokud přijde klient do pobytového zařízení sociálních služeb například po CMP, je třeba zajistit pokračování fyzioterapie – rehabilitace – procvičovat postižené části těla, zabránit spasticitě. Takových případů lze vybrat daleko více.

Jak budeme klienty vybírat?

My ne – vybírá poskytovatel sociálních služeb na základě shody multiprofesního týmu. Tedy skupiny odborníků, kteří vnímají potřeby klienta, možnost pomoci a zlepšení jeho stavu.

 

Proč fyzioterapie?

Protože právě to je obor léta opomíjený v sociálních službách. Fyzioterapeut by měl být součástí týmu pracovníků každého takového zařízení. Proč tomu tak není? Protože se jedná o službu odborného zdravotníka – fyzioterapeuta, která je na pomezí služby sociální a zdravotní péče. Pomezí, které dnes neumí nikdo překonat v prospěch klienta.  Z vlastních zkušeností víme jak je fyzioterapie prospěšná, z vlastních zkušeností víme, jak je potřeba. Chceme ji dopřát všem, kteří ji potřebují.

Kolik to stojí, kdo to platí?

Klienti ani poskytovatelé neplatí nic. Naší prací je zajistit díky jednotlivým partnerům dostatek finančních příspěvků tak, abychom mohli uvedené služby zprostředkovat.

 

Číslo transparentního účtu

2502042410 / 2010

Tento účet je transparentní každý dárce tak má možnost zkontrolovat jasnou a transparentní evidenci pohybů, darů a plateb na našem účtu.

Transparentní účet

Náš tým

Mgr. Pavel Svoboda

Mgr. Pavel Svoboda

Předseda

Vzdělání:
 • Právnická fakulta ZČU v Plzni
V minulosti působil jako:
 • Koncipient v advokátní kanceláři Judr.Jaroslava Sokola
 •  Advokát
 • statutární náměstek primátora pro humanitní oblast
 • náměstek hejtmana pro rezort sociálních věcí

Aktuálně působí:

 • Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou – tajemník
Bc. Jan Gabriel, MBA

Bc. Jan Gabriel, MBA

Předseda kontrolní komise

Vzdělání :

 • Metropolitní univerzita Praha, Praha Veřejná správa – právní zaměření

Pracovní zkušenosti:

 • V minulosti:
 • Ředitel a prokurista společnosti
  Jihoměstská sociální a.s.

V současnosti:

 • Předseda APSS Libereckého kraje a člen prezídia APSS ČR
 • Ředitel organizace – Dům seniorů Liberec – Františkov, p.o.

Aktuálně

Kontaktní formulář

5 + 11 =

Kontaktní informace

Za lepší život, z.s.

IČO:22862226

Křížová 1280/31

466 01 Jablonec nad Nisou

www.zalepsizivot.eu

zalepsizivot@gmail.com

číslo transparentního účtu: 2502042410 / 2010

ID Datové schránky: 8jvmv3b